Structureren

Sapins enneigés à La Plagne

Flocon Vert, wat is dat?

Het Flocon Vert-label is een keurmerk dat de duurzame inzet van toeristische bestemmingen in de bergen garandeert. Het label is ontwikkeld door Mountain Riders en stelt skistations in staat hun transitieprojecten te structureren, waardoor het bijdraagt tot het ontstaan van duurzamer gedrag.

Het label wordt toegekend op basis van de naleving van criteria die in verschillende thema's zijn onderverdeeld. Door het verkrijgen van de Flocon Vert kan het skistation zijn doelstellingen beter formaliseren, weten wat zijn sterke punten zijn en op welke gebieden het zich kan verbeteren. Het is een waardevolle ondersteuning voor de coördinatie van acties op territoriaal niveau.

Met deze aanpak, die in november 2022 in La Plagne werd gelanceerd, kunnen alle belanghebbenden van het skistation actief worden betrokken bij een duurzame ontwikkelingsstrategie voor de hele bestemming. Eens het label is verkregen, stopt het proces daar niet, want Mountain Riders blijft La Plagne begeleiden en de uitgevoerde acties controleren. Elke 3 jaar wordt het skistation opnieuw uitgedaagd en zal het zich moeten inzetten voor steeds veeleisendere acties.

Les pilliers du label Flocon Vert

Een bestemmingsgerichte aanpak : Begrijpen | Meten | Handelen | Stuctureren

Onze eerste stappen : Behoud | Bewustwording | Vermindering | Het verzorgen van

Voor een verantwoord verblijf in La Plagne : Natuur kant | Cultuur kant | Inspirerende activiteiten