De context begrijpen

Cristaux de neige - La Plagne

WAT WE WETEN

Key information - IPCC report

HET IPCC

De wetenschap ten dienste van het klimaat

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) beoordeelt al meer dan 30 jaar de stand van de kennis over klimaatverandering, de oorzaken en de gevolgen ervan. Het organisme geeft ook de mogelijkheden aan om de omvang van de opwarming en de ernst van de gevolgen ervan te beperken en om zich aan te passen aan de verwachte veranderingen. De IPCC-rapporten bieden regelmatig een overzicht van de meest geavanceerde kennis en staan vandaag centraal in de internationale klimaatonderhandelingen. Deze rapporten zijn ook van fundamenteel belang om besluitvormers en het maatschappelijk middenveld te waarschuwen.

Key information – The National Low Carbon Strategy

DE NATIONALE KOOLSTOFARME STRATEGIE

Ons kompas op weg naar een koolstofarme economie

De Nationale Koolstofarme Strategie (of SNBC, Stratégie Nationale Bas-Carbone) is de routekaart van Frankrijk om de klimaatverandering aan te pakken. Ze streeft naar koolstofneutraliteit tegen 2050 en een vermindering van de koolstofvoetafdruk van de Franse consumptie. Ze biedt richtsnoeren voor de uitvoering van de overgang naar een koolstofarme, circulaire en duurzame economie in alle bedrijfssectoren. Ze legt een traject vast voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tot 2050 en stelt doelstellingen op korte en middellange termijn vast: koolstofbudgetten.

Goods and services provided by biodiversity
Key information - Biodiversity

DE BIODIVERSITEIT

De essentie van onze gebieden

De huidige klimaatverandering verandert de interacties tussen soorten en hun leefomgeving in ecosystemen. Voor een wereldwijde opwarming van 2 tot 3°C voorspellen deskundigen een verhoogd risico op uitsterven voor 20 tot 30% van de dier- en plantensoorten. De wet voor het herstel van biodiversiteit, natuur en landschappen heeft als doel het nettoverlies aan biodiversiteit tot nul te reduceren. Het Biodiversiteitsplan heeft tot doel deze doelstelling te verwezenlijken en is bedoeld om de actie van Frankrijk voor het behoud van de biodiversiteit te versterken en, voor het eerst, hefbomen te mobiliseren om de biodiversiteit te herstellen wanneer deze is aangetast.

Key information - ZNA

ZERO ARTIFICIALISATION NETTE

Het traject van ons bodemgebruik

De aanpak, die in 2018 door het Biodiversiteitsplan is vastgesteld en in augustus 2021 in de Wet Klimaat en Veerkracht is verankerd, bestaat uit het zoveel mogelijk terugdringen van stedelijke wildgroei en het halveren van het verbruik van natuur-, landbouw- en bosgebieden tegen 2030, en het bereiken van nul procent nettokunstmatige bebouwing op langere termijn, d.w.z. tegen 2050. Een routekaart van de regering, die momenteel wordt opgesteld, moet een tijdschema en een traject vaststellen om dit doel te bereiken. In 2024 moet dan een nationaal observatorium worden opgericht om deze ontwikkelingen te volgen.

En in de bergen?

Ook de bergen worden niet gespaard door de klimaatopwarming. De gevolgen lijken zichtbaarder dan elders: smelten van gletsjers, verminderde sneeuwval op lage en middelgrote hoogten, verstoring van de biodiversiteit, ontdooien van permafrost en rotsverschuivingen.

Wat het effect van koolstofuitstoot betreft, worden berggebieden in het bijzonder getroffen door het reisverkeer en de verwarming van accommodatie op hoogte. Volgens de koolstofbalans die het kabinet UTOPIES in 2022 voor La Plagne heeft uitgevoerd, zijn vervoer, voeding en accommodatie voor bezoekers goed voor 88% van de broeikasgasemissies van de bestemming (eerste schattingen).

 

Bilan carbone La Plagne 2022

Een bestemmingsgerichte aanpak : Begrijpen | Meten | Handelen | Stuctureren

Onze eerste stappen : Behoud | Bewustwording | Vermindering | Het verzorgen van

Voor een verantwoord verblijf in La Plagne : Natuur kant | Cultuur kant | Inspirerende activiteiten