De impact van onze activiteiten verminderen

La Plagne Aime 2000
Plagne Bellecôte vue vallée

Waarom dit belangrijk is

Het toerisme vertegenwoordigt 11% van de BKG-uitstoot in Frankrijk. Het toerisme vertegenwoordigt 11% van de BKG-uitstoot in Frankrijk.

Voor een skioord als La Plagne is de BKG-uitstoot voornamelijk gekoppeld aan onze toeristische activiteiten: transport en gebouwen in het bijzonder. Wat het zwaarst doorweegt zijn de "indirecte" emissies, de emissies stroomopwaarts en stroomafwaarts van onze activiteiten: emissies die voortkomen uit het transport van bezoekers naar La Plagne behoren daartoe.

Onze eerste stappen

Onze koolstofbalans

Vanaf de zomer van 2022 is La Plagne begonnen met het berekenen van zijn koolstofbalans met het kabinet UTOPIES. Bekijk hier alle informatie.

Het transport koolstofvrij maken: hoe doen we dat?

We weten dat de grootste bron van broeikasgasemissies in ons gebied afkomstig van het transport van bezoekers. Om dit probleem op te lossen hebben we verschillende opties:
👉 Massaal investeren in alternatieve oplossingen voor koolstofrijk transport. De vallei-lift oplossing.
👉 Gebruikers aanmoedigen om hun dagelijks gedrag te veranderen: carpoolen, pendelen, trein...

Etude projet ascenseur valléen La Plagne

WAT ALS?

Een vallei-liftproject wordt onderzocht, waarbij een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht kan worden tussen het treinstation Aime-la-Plagne, waar rechtstreekse treinen uit de grote Europese hoofdsteden en Franse steden aankomen, en het busstation Plagne Centre.

Hoofdzakelijke doelstellingen:
-Een koolstofarme verbinding naar het skistation aanbieden aanbieden (besparing van CO2 en fijnstof) aan klanten, maar ook aan seizoenarbeiders en de plaatselijke bevolking, terwijl die zelfs sneller is dan toegang via de weg.
-De reis van onze vakantiegangers vergemakkelijken, of ze nu aankomen met de trein (vertrek op het perron van het treinstation) of met de auto (grote parkeerplaatsen in de vallei, gedeeltelijk "overdekt") in de buurt van de RN90, de ruggengraat van de Tarentaise. Hierdoor is er geen speciale uitrusting nodig om het skistation in de winter te bereiken
6Alle noodzakelijke diensten integreren, zowel in de vallei (parkeerplaatsen, enz.) als op hoogte (eigen pendeldiensten naar de eindbestemming van de klanten), en zo een duurzaam, veilig en ecologisch alternatief aanbieden voor toegang via de weg.

Chiffres clés navettes SAP

ALTERNATIEVEN VOORSTELLEN
en de gewoontes veranderen

De woon-werk pendeldienst voor werknemers in het skidomein
Als voorloper op het gebied van alternatieven voor individueel transport, biedt het skigebied van La Plagne zijn werknemers al 60 jaar verschillende regelmatige pendeldiensten aan voor hun dagelijkse verplaatsingen tussen de vallei en het skioord. In de winter worden verschillende vertrekmomenten georganiseerd vanaf verschillende plaatsen in de vallei en in de Versant du Soleil dorpen (tegenover het skistation). Een echte oplossing om onze impact op de mobiliteit te verminderen.

MODAL SHIFT: WAT IS DAT?
Modal shift is het vervangen van de ene vervoerswijze door een andere die minder broeikasgassen uitstoot: bijvoorbeeld de auto vervangen door de fiets, het vliegtuig vervangen door de trein... Dit is de beste manier om de uitstoot te verminderen! Dit lijkt soms ingewikkeld, omdat gebruikers moeten worden aangemoedigd en vervolgens overtuigd om hun gewoonten geleidelijk te veranderen.

Renovatie en transformatie van gebouwen

Plagne Bellecôte, het grootste renovatieproject in de bergen
Op vrijdag 30 september 2022 heeft de PRIAMS-groep het hele gebouwencomplex Plagne Bellecôte opgekocht. Dit gebouw van 15.000 m² herbergt 405 appartementen, ofwel ongeveer 2.000 bedden, die voorheen eigendom waren van 3.400 eigenaren van meerdere appartementen. De vastgoedontwikkelingsgroep wil het complex tegen 2025 volledig renoveren en het aantal appartementen terugbrengen tot 250 en 1.500 bedden. Het gebouw wordt volledig schoongemaakt, gestript en heringericht om esthetischer te zijn, maar ook om de ecologische voetafdruk te verkleinen met de installatie van een verwarmingssysteem op biomassa en zonnepanelen die meer dan 50% van de behoeften van het gebouw dekken.

Citation artisan menuisier - Aime 2000

De 'Paquebot des Neiges' van Plagne Aime 2000
In 2021 heeft La Plagne een team van energieontwerpers opdracht gegeven voor een complexe taak: het uitvoeren van een energie "quantum audit" van één van de meest iconische gebouwen van La Plagne, het enorme "Paquebot des Neiges", met zijn 860 appartementen en 2.500 bedden, gelegen op een hoogte van 2.100 m.
Hun missie: anders denken over de renovatie van dit gebouw met een aanpak die gebaseerd is op het gebruik ervan. Hoe leven de mensen daar? Het hele jaar door? In het seizoen? Hoe wordt er verwarmd? De appartementen, maar ook de vele gemeenschappelijke ruimtes (kantoren, winkels, restaurants, enz.). Hoe kunnen we de energie-impact van dit gebouw verminderen en tegelijkertijd het comfort van de bewoners verbeteren? 

Belangrijkste bevindingen
🪟 Isoleren en de luchtdichtheid verbeteren
⅔ van het oppervlak van het gebouw bestaat uit glazen panelen. Deze moeten worden vervangen door nieuwe kozijnen die ter plaatse door een timmerman worden gemaakt en kwaliteitsbeglazing. Het kleine probleem is het aantal panelen dat vervangen moet worden. De plaatselijke timmerman schat dat het 400 jaar zou duren om de klus te klaren...
☀️ Duurzame en lokale energie produceren
Door de installatie van zonnepanelen op de gevels bijvoorbeeld (de daken zijn verboden vanwege de brandvoorschriften). De geproduceerde elektriciteit zou lokaal kunnen worden verbruikt via een collectief zelfconsumptiemodel.
🤲 De manier waarop we op hoogte leven heroverwegen
Dit is DE belangrijkste les van deze studie. Dit gebouwencomplex werd ten tijde van de bouw uitgedacht als een collectieve plaats die uitwisselingen en gemeenschappelijk leven moest bevorderen. Maar niet in termen van energie. Elk appartement is onafhankelijk in zijn verbruik. We moeten overgaan van "Ieder zijn eigen meter" naar het beheer van energiesystemen door een collectieve entiteit. Zo zouden we de manier waarop we collectief op hoogte leven kunnen herzien: beter verwarmen, onze impact beperken en er zo lang mogelijk leven, 4 maanden, 6 maanden, of meer...

Onze directe voetafdruk verkleinen: synthetische brandstof en ecologisch rijden

De directe uitstoot van broeikasgassen (BKG) door het skigebied, voornamelijk afkomstig van elektrische liften, vertegenwoordigt 9% (bron: eerste gegevens van de BKG-balans van La Plagne, 2022) van de koolstofbalans van La Plagne. Het is in dit kader dat de professionele Kamer van Franse skigebieden het bereiken van koolstofneutraliteit in 2037 heeft aangekondigd. Maar hoe pakken we dat aan?

Dameuse à La Plagne
Objectifs domaine skiable

Van alle activiteiten van het skigebied, is het rollen van de skipistes één van de belangrijkste bronnen van BKG-uitstoot, goed voor 23% van zijn directe koolstofvoetafdruk (UTOPIES koolstofbalansgegevens, 2022) omwille van het gebruik van fossiele brandstoffen. Vermindering van het verbruik, met name door eco-rijopleidingen, en het afstappen van fossiele brandstoffen op dit gebied is daarom een prioriteit.

Na een succesvolle test in Les Arcs en vervolgens in La Plagne heeft het skigebied besloten om vanaf het seizoen 2022 zijn hele vloot pistenbully’s over te schakelen op synthetische HVO-brandstof. Deze 100% hernieuwbare brandstof, gemaakt van afvalvet en gebruikte plantaardige olie, zonder palmolie, en compatibel met alle apparatuur van de partnerfabrikanten, is een vervanger voor diesel en vermindert de CO2-uitstoot met 83%. Het gebruik van HVO zal vanaf deze winter 2022/2023 van kracht zijn op 100% van de pistenbully’s.

🪧Lopend project:

  • Test transformatie van een thermische 4x4 naar een elektrische in 2023.
    1e beschikbare voertuig: voorjaar 2023

  • Prototype elektrische pistenbully wordt in 2023 getest. Daarna geleidelijke vernieuwing van de vloot.

     

Water, een kostbare hulpbron

Economies d'eau via logiciel

Watervoorraden zijn een structurerend element van berggebieden. Er is een wisselwerking met veel factoren, zoals toerisme, drinkwatervoorziening, natuurlijke risico's en industrie.

Veolia en haar dochteronderneming ECHM zijn belast met de bescherming van de watervoorraad in het gebied. De toepassing van beheerinstrumenten zoals toezichtsoftware gekoppeld aan de debietmeters heeft waterbesparingen mogelijk gemaakt. 

Chiffres clés eau

💧 Water is ook een belangrijke parameter voor de werknemers van het skigebied, die het gebruiken voor de productie van kunstsneeuw en om de economische activiteit in de winter veilig te stellen. Het milieuobservatorium van de SAP (Société d'Aménagement de La Plagne, verantwoordelijk voor het skigebied) houdt daarom het hele jaar door toezicht op het water, omdat het een specifiek kenmerk is van de bergomgeving: water is er aanwezig in gasvormige, vloeibare en vaste vorm.

❄️ Het skigebied heeft een hoge waterdichtheid, wat kenmerkend is voor berggebieden. Er zijn 3 samenvloeiingen van de rivieren in het skigebied:
-De Isère, die ten noorden van het skigebied ligt  
-De Ponturin, die ten noordoosten van het skigebied ligt;
-De Doron de Champagny-en-Vanoise ten zuiden van het skigebied, die vervolgens uitmondt in de Doron de Bozel.
De rivieren Ponturin en Doron de Bozel monden vervolgens uit in de Isère. De meeste rivieren in het skigebied zijn tijdelijk en monden uit in de permanente hoofdstromen verder stroomafwaarts.

Retenue collinéaire col de forcle

Naast deze paar stroompjes omvat de perimeter van het milieuobservatorium in het skigebied van La Plagne zes hooggelegen stuwmeren en verschillende natuurlijke meren.

Hydroski, een onderzoeksproject naar de impact van een skigebied op de waterhulpbronnen
Compagnie des Alpes, de moederstructuur van het skigebied van La Plagne, steunt een onderzoeksproject met prestigieuze instituten (INRAE, CNRS, CNRM-Météo France) dat gericht is op het modelleren van de hydrologische verstoring als gevolg van de aanwezigheid van een skigebied op verschillende stroomgebied-niveaus, en het integreren van de verschillende scenario's voor klimaatverandering. Het project is afgerond en de conclusies worden momenteel beoordeeld door een wetenschappelijk comité. De locatie La Plagne werd gebruikt als proeflocatie voor dit onderzoeksproject, wat het mogelijk maakt om de kwantitatieve effecten te meten naargelang de maanden van het jaar, en op micro-ruimtelijke niveaus of op de schaal van een vallei bij het ontmoetingspunt met de Isère.

Energie-soberheid

In de bijzonder moeilijke energiecontext van dit jaar, maar ook met het doel om op langere termijn onze impact te verminderen, zet La Plagne zich in voor een aantal maatregelen om het verbruik van haar infrastructuren te verminderen.

💡 In onze gemeenten
De gemeente Aime-la-Plagne heeft ervoor gekozen om af te zien van kerstverlichting. Dit is vooral een symbolisch gebaar en een voorbeeld van hoe je kunt deelnemen aan de nationale inspanning. Slechts één boom zal tijdens de kerstvakantie verlicht zijn en de nadruk zal liggen op niet-lichtgevende kerstversieringen. Door deze actie, maar ook door de openbare verlichting gedurende het grootste deel van de nacht uit te schakelen, ook in de stations, draagt de stad bij aan de vermindering van het elektriciteitsverbruik.
Dit komt overeen met het uitdoven van 1150 lichtpunten gedurende 4 uur.

🏔️ In het skigebied
Doelstelling op korte termijn (winter 2022/2023): -8 tot 10% vermindering van het elektriciteitsverbruik in het skigebied

  • "Zo correct mogelijke” productie van kunstsneeuw en geoptimaliseerd
  • Teams bewust maken van goede energiebesparingspraktijken
  • De snelheid van de skiliften aanpassen aan het aantal bezoekers

❄️ Op de Olympische bobsleebaan
De verlichting
Voor de verlichting zal het aantal lichtpunten zoveel mogelijk worden beperkt en er zullen overal led-lampen worden gebruikt. Van de lampen die niet op led kunnen worden omgebouwd, wordt de bedrijfstijd tot een strikt minimum beperkt. In het algemeen zal de verlichtingstijd van de skipistes beperkt blijven tot de tijd die nodig is voor toeristische activiteiten en onderhoud.

De koeling
De productie van koude is de tweede hefboom voor besparingen. Het idee is om de compressoren zo min mogelijk te laten draaien door te profiteren van de inertie en de weersomstandigheden die de koudeproductie beïnvloeden. Om zo efficiënt mogelijk te zijn, versterkt La Plagne het technische team met een extra persoon die gedetacheerd wordt om de nodige aanpassingen te doen.

💧De binnen- en buitenzwembaden
-De watertemperatuur verlagen met 0,5 tot 1°C
-Optimalisering van de openingsperioden volgens het aantal bezoekers
-Installatie van een geothermisch systeem voor de verwarming van het zwembad van Champagny-en-Vanoise

🔥 Biomassaverwarmingsinstallatie Plagne Centre, een primeur in de bergen
De in december 2009 in gebruik genomen biomassaverwarmingsinstallatie Plagne Centre blijft een unieke prestatie in de bergen, op een hoogte van 1900 m. Deze installatie, gebouwd op initiatief van een vereniging van eigenaren van onroerend goed in Plagne Centre en Veolia Eau, biedt een oplossing voor het grote verwarmingsprobleem in een wintersportplaats die in het begin van de jaren zestig is ontstaan. Parallel aan de bouw werden isolatiewerkzaamheden aan de appartementen uitgevoerd om onnodige energie-uitgaven te beperken. De verwarmingsinstallatie op biomassa voorziet 90% van het terrein van Plagne Centre van verwarming, d.w.z. ongeveer vijftig gebouwen en 90 winkels. In de vorm van versnipperd hout is de schors afkomstig van zagerijen en vezels die niet tot compost gerecycleerd kunnen worden. Het doel op lange termijn is om houtsnippers te verkrijgen bij plaatselijke ondernemers om hen te helpen projecten in de houtindustrie af te ronden.

Onze inrichtingen beter integreren

Via de afdeling Landschappen stelt het milieuobservatorium ons in staat de impact van onze inrichtingen op het landschap in de tijd te beoordelen en te beperken, of het nu gaat om beschermde landschappen (geklasseerde of opgelijste sites, nationaal park Vanoise, natuurreservaat, gebouwd erfgoed) of bezochte sites (gletsjer van Chiaupe, uitkijkpunt Grande Rochette, GR enz. Het laat ook toe om de de doeltreffendheid van landschapsintegratie- en/of herstelmaatregelen te meten. Door regelmatige fotografische monitoring meten we de ontwikkeling van ‘landschapsgezichten’ op drie schaalniveaus: het gebied als geheel, meer lokale uitzichten, en individuele uitzichten (zoals bijvoorbeeld het begin van een skilift). De analyse van deze drie schalen maakt het mogelijk oplossingen op verschillende niveaus te overwegen: herbegroeiing om de grondwerken beter te integreren, herstel van gebouwen, herinrichting die beter geïntegreerd is in het natuurlijke terrein, enz.

Suivi paysager à La Plagne

Het gondelproject Les Glaciers, een noodzakelijke aanpassing

De klimaatverandering heeft al zichtbare gevolgen voor de activiteit van het skigebied van La Plagne, met twee belangrijke effecten: het smelten van de gletsjer en de permafrost maken de bodem kwetsbaarder, waardoor aardverschuivingen zoals die van dit najaar op de Bellecôte-gletsjer worden versneld, en daardoor wordt ook de stabiliteit van de infrastructuren in dit gletsjergebied kwetsbaarder.

Suivi zone glacier La Plagne

Om voor de komende jaren een kwaliteitsskigebied op grote hoogte te garanderen, werkt de beheerder van het skidomein al enkele jaren aan een project om het skigebied in de gletsjersector te reorganiseren. Een nieuwe zone, van het dal onder de Rochu tot aan de noordelijke kam van Bellecôte, zal worden aangelegd door een gondellift, terwijl de gletsjersector die momenteel in gebruik is volledig zal worden ontmanteld. Dit soort grote projecten voor de toekomst van het skigebied is niet zonder gevolgen. Daarom voert de beheerder voorafgaand aan het project een voorgeschreven impactstudie uit, waarover de MRAe (een onafhankelijke instantie die impactstudies analyseert en advies uitbrengt over het feit of ze rekening houden met het milieu) een advies uitbrengt, om alle maatregelen in detail te analyseren waarmee de effecten op: de plaatselijke biodiversiteit, de landschappelijke integratie en de bescherming van waterrijke gebieden in het bijzonder, kunnen worden vermeden, zo niet verminderd of gecompenseerd.

Een bestemmingsgerichte aanpak : Begrijpen | Meten | Handelen | Stuctureren

Onze eerste stappen : Behoud | Bewustwording | Vermindering | Het verzorgen van

Voor een verantwoord verblijf in La Plagne : Natuur kant | Cultuur kant | Inspirerende activiteiten

Deze zomer zul je het geweldig vinden!

Er is altijd een goede reden om naar La Plagne te komen ❤️

Voor een veilige
zomer in de bergen
Super Huit
Van 12 tot 14 juli
LA 6000D
Van 25 tot 27 juli