Wettelijke vermeldingen

 

Artikel 1 — De uitgever van de website

De website la-plagne.com is een uitgave van de vereniging "Office de Tourisme de La Grande Plagne" (OTGP)

 • 1355 route d’Aime – Les Provagnes – 73210 LA PLAGNE TARENTAISE
 • Identificatie BTW: FR07814566972
 • SIRET : 814566972 00018
 • e-mail : info@la- plagne.com
 • Tel. : 04 79 09 79 79

Directeur van de uitgave: M. Pierre GONTHIER, Voorzitter van de OTGP.

Artikel 2 — Ontwerp & realisatie van de website

Deze website werd ontworpen en ontwikkeld door:

 • StudioJuillet
 • 2, avenue du Commandant Lysiack - 17440 AYTRE (La Rochelle Sud)
 • Tél. +33 (0)5 46 41 47 87
 • Site : www.studiojuillet.com

Artikel 3 — Webhosting

Deze website wordt gehost op een speciale server bij :

 • OVH
 • 2 rue Kellermann- 59100 Roubaix
 • Tél. +33 (0) 8 203 203 63
 • Site : www.ovh.com
 • RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045, N° TVA : FR 22 424 761 419

Artikel 4 — Bescherming van persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen: U zal de details vinden van de gegevens die wij verzamelen en van het gebruik dat wij ervan maken op onze pagina "privacy beleid" "privacy beleid”". U zal ook kunnen zien op welke wijze contact met ons op te nemen om uw recht te doen gelden op raadpleging   /wijziging  / weglating van uw gegevens.


Voor alle algemene informatie betreffende de bescherming van de persoonlijke gegevens kan U de website raadplegen van de Commissie “Informatique et Liberté” (www.cnil.fr).

Artikel 5 — Auteursrechten & Copyright

De inlichtingen, pictogrammen, foto’s, beelden, teksten, videofragmenten, met of zonder geluid, en andere documenten aanwezig in de webstie zijn beschermd door de Franse en internationale wetgeving betreffende  het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Als zodanig is elke reproductie, weergave, aanpassing of wijziging, gedeeltelijk of volledig of overdracht naar een andere website of andere media, behalve als strikt privégebruik, verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De copy van de versie op papier, voor privé gebruik van deze verschillende rechtsobjecten, is toegelaten op basis van het artikel L122-5 van de Code de la Propriété Intellectuelle. Hun gehele of gedeeltelijke reproductie is strikt verboden zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de auteur.