Onze impact meten

Plagne centre avec vue sur la vallée

FOCUS OP DE KOOLSTOFVOETAFDRUK

De gevolgen van onze activiteiten kunnen op verschillende niveaus worden waargenomen: gevolgen voor de klimaatopwarming via de uitstoot van broeikasgassen, gevolgen voor de biodiversiteit, gevolgen voor de watervoorraden, gevolgen voor de bodem via het kunstmatig bewerken van land, enz. Hier zullen wij ons focussen op de broeikasgasemissies van onze activiteiten om te werken aan een klimaatactieplan om onze impact te verminderen.

Het toerisme vertegenwoordigt 11% van de BKG-uitstoot in Frankrijk. Net als alle andere sectoren moeten wij ons steentje bijdragen om onze uitstoot te verminderen en zo tegen 2050 de koolstofneutraliteit te bereiken, zoals uiteengezet in de Nationale Koolstofarme Strategie van Frankrijk.

Maar wat is een broeikasgasbalans precies?

Bilan carbone

 

De Bilan Carbone® of koolstofbalansmethode werd gebruikt en ontwikkeld door het Franse agentschap voor milieu- en energiebeheer (ADEME) om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen (BKG) van een bedrijf of organisatie gedurende een activiteitsjaar te evalueren. Deze methode, die gebaseerd is op een reeks van 3 deelgebieden, houdt rekening met de broeikasgasemissies (BKG) die worden veroorzaakt door alle fysieke processen die nodig zijn voor het bestaan van het bedrijf, de verplaatsingen van de werknemers van het bedrijf en de energie die nodig is om een goed of een dienst te produceren.

En in La Plagne?

Voor een skioord als La Plagne zijn de BKG-emissies voornamelijk gekoppeld aan onze toeristische activiteiten: transport en gebouwen in het bijzonder. Wat het zwaarst doorweegt zijn de "indirecte" emissies, de emissies stroomopwaarts en stroomafwaarts van onze activiteiten: emissies die voortkomen uit het transport van bezoekers naar La Plagne behoren daartoe.

La Plagne werkt samen met het kabinet UTOPIES om zijn koolstofbalans te berekenen en vervolgens een klimaatactieplan op te stellen om de uitstoot van broeikasgassen die voortkomen uit zijn activiteiten te verminderen.

Bilan carbone La Plagne 2022

Voor meer informatie...

Een bestemmingsgerichte aanpak : Begrijpen | Meten | Handelen | Stuctureren

Onze eerste stappen : Behoud | Bewustwording | Vermindering | Het verzorgen van

Voor een verantwoord verblijf in La Plagne : Natuur kant | Cultuur kant | Inspirerende activiteiten

Deze zomer zul je het geweldig vinden!

Er is altijd een goede reden om naar La Plagne te komen ❤️

Super Huit
Van 12 tot 14 juli
LA 6000D
Van 25 tot 27 juli