Espace Associatif Cantonal

Animation hebdomadaire
94 grande rue Aime
73210 Aime-la-Plagne
De kaart zien
Het EAC is een sociaal-cultureel centrum. Het staat open voor alle inwoners en verwelkomt iedereen om te luisteren, te informeren en te begeleiden naar individuele acties en collectieve projecten.
Het EAC wordt geleid door een team van professionals en vrijwilligers en heeft als algemeen doel het isolement van de bewoners te doorbreken, uitsluiting te voorkomen en te verminderen, en de solidariteit tussen mensen te versterken door hen te integreren in collectieve projecten die hen in staat stellen een rol te spelen in de samenleving in het Versants d'Aime-gebied.

Het EAC :
- Organiseert een opvang- en luisterfunctie voor bewoners, gezinnen en informele groepen of verenigingen;
- Geeft het speciale aandacht aan gezinnen en kwetsbare groepen;
- Ontwikkelt gecoördineerde sociale interventieacties, soms experimenteel en aangepast aan de behoeften van de bevolking en het grondgebied;
- Voert een organisatie en/of een actieplan uit gericht op het ontwikkelen van participatie en het nemen van verantwoordelijkheden door gebruikers en vrijwilligers;
- Organiseert overleg en coördinatie met professionals en actoren die betrokken zijn bij de sociale problemen van het gebied.

Een gezinsproject is geïntegreerd in het globale animatieproject van het EAC en heeft de volgende kenmerken
- Inspelen op in het gebied vastgestelde gezinsproblemen;
- Collectieve acties ontwikkelen die bijdragen tot de ontwikkeling van ouders en kinderen, tot de versterking van de samenhang binnen het gezin en tot de betrekkingen en de solidariteit tussen de gezinnen;
- Het coördineren van de acties en diensten ter ondersteuning van het ouderschap die binnen het EAC en in partnerschap met de actoren van het gebied worden ontwikkeld.

De participatie van de inwoners is een integraal onderdeel van het EAC. Zij neemt de vorm aan van hun directe uitdrukking en hun betrokkenheid bij het leven van het sociaal centrum.

Zo beheert het EAC een relais voor kleuterassistenten, een opvangcentrum voor kinderen/ouders, een vrijetijdscentrum, een jongerenruimte, een informatiepunt voor jongeren en een digitale openbare ruimte. Het biedt ouder/kind workshops, schoolondersteuning, sociolinguïstische workshops, seniorengym, breisessies, gezelschapsspelen, debatavonden, uitstapjes, lokale evenementen, enz. Het ondersteunt bewonersinitiatieven (bv. de geefbox).
Data en openingstijden
Het hele jaar.
Bij uitzondering gesloten op 1 januari, Paasmaandag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, 1 mei, 8 mei, 14 juli, 15 augustus, 1er november, 11 november en 25 december.
Betaalmethoden geaccepteerd
CAF bonnen
Kijk op
Vakantiecheques
Contanten
Gasttalen
Frans

Espace Associatif Cantonal

94 grande rue Aime
73210 Aime-la-Plagne

U zal ervan houden!

Onze gepersonaliseerde raadgevingen voor een onvergetelijke verblijf!

✨ Vooropening ✨
9 & 10 december
Openingsweekend
16 & 17 december 2023
De ervaringen op het domein
Emoties & sensaties
Live 3000
Nieuwe webcam
Bobsleigh, skeleton, slede
Uniek in frankrijk